ERP Cloud hay ERP truyền thống (on-premise ERP) đắt đỏ hơn?

Tổng quan

Theo phân tích với sự trải nghiệm ứng dụng ERP với nhiều khách hàng của Nucleus thì tổng chi phí sở hữu (TCO) ERP truyền thống (on-premise ERP) cao gấp 2.1 lần ERP Cloud. Nếu về chi phí dự án cho các hạn mục chính: bản quyền phần mềm/software, phần cứng /hardware, phí tư vấn /consulting, chi phí nhân sự /personnel, and chi phí đào tạo /training cho ba năm, thì chi phí cho ERP truyền thống gấp 2.4 lần ERP Cloud.
Sau khi triển khai chi phí phát triển, nhân sự mới là sự khác biệt lớn với tổng chi phí vận hành bình quân hàng năm ERP Cloud thấp hơn ERP truyền thống 1.8 lần.

Tình huống

Trong tình huống khách hàng đang cân nhắc tự phát triển ứng dụng, nâng cấp hệ thống ERP, thay thế, hay triển khai mới thì có nhiều lựa chọn với nhiều mức chi phí khác nhau. Quyết định có thể là rất khó bởi một số lý do sau:
 • Lịch sử triển khai ERP phải thừa nhận rằng dự án thường kéo dài, đắt đỏ và nhiều thứ không dự đoán được, tùy chỉnh không ngừng và chi phí tư vấn mở rộng không hề rẻ.
 • Nguồn lực IT giới hạn nghĩa là công ty phải có nhân sự với kỹ năng phù hợp khi triển khai và khi vận hành hệ thống và nhân sự cần thiết để hỗ trợ vận hành hệ thống hàng ngày.
 • Với những quy trình kinh doanh chính yếu như tài chính kế toán, nhân sự, hoạt động, và quản lý sản xuất thì hệ thống ERP hiện đại phải đủ linh động và thiết thực để hỗ trợ cho các quy trình kinh doanh phức tạp, và đủ để hỗ trợ các nhu cầu thay đổi liên tục (nếu không có vấn đề cần thay đổi thì hệ thống ERP truền thống không cần nâng cấp và thay đổi).
Phí bản quyền phần mềm chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí triển khai dự án, và nếu lựa chọn Cloud sẽ tác động đến hầu hết các hạn mục chi phí của dự án từ lúc bắt đầu triển khai cho đến vận hành sau này.

Giải pháp

Oracle ERP Cloud là một bộ phần mềm kinh doanh tích hợp cung cấp cho khách hàng các công cụ quản lý tài chính, mua sắm và dự án của công ty, cùng với khả năng hiển thị giao dịch và khả năng báo cáo nhúng. Oracle ERP Cloud cũng bao gồm các khả năng cộng tác trên thiết bị di động, phân tích và mạng xã hội. Oracle ERP Cloud gồm các phân hệ chính sau:
 • Enterprise Performance Management (EPM)
 • Financials
 • Manufacturing
 • Order Management
 • Procurement
 • Project Portfolio Management (PPM)
 • Risk Management

So sánh chi phí

Chi phí tổng sở hữu bình quân được so sánh trong các kịch bản sau:
 • Khách hàng chuyển từ chưa sử dụng Oracle ERP on-premise sang Oracle ERP Cloud, bao gồm khách hàng của các hãng khác không phải là Oracle ERP on-premise.
 • Khách hàng đang sử dụng ERP on-premise chuyển sang Oracle ERP Cloud, bao gồm khách hàng của Oracle PeopleSoft, JD Edwards, and E-Business Suite .
 • Các khách hàng không ưu tiên triển khai ERP họ đang sử dụng Excel hay các ứng dụng on-premise nhỏ khác trước khi triển khai Oracle ERP Cloud.

Các hạn mục chi phí chính

Kết luận

Qua phân tích trên chi phí trung bình cho khoản đầu tư ban đầu và chi phí vận hành của Oracle ERP Cloud ít hơn các giải pháp on-premise tương tự, trong khi cung cấp các khả năng và mang lại lợi ích kinh doanh lớn hơn nhiều. Oracle ERP Cloud đã giúp khách hàng chuyển đổi doanh nghiệp của họ bằng cách tăng khả năng hiển thị thông tin trong toàn bộ tổ chức và tăng hiệu quả thông qua quy trình hợp lý và tự động. Bằng cách loại bỏ chi phí phần cứng và nhân sự quản lý CNTT, cũng như cho phép nhanh hơn triển khai, nâng cấp mượt hơn, bảo trì thấp hơn, và ít tùy chỉnh hơn, Oracle ERP Cloud chi phí ít hơn trong suốt quá trình triển khai và vận hành hệ thống.
Vinh V, RDS
PS. bài viết sử dụng thông tin trên internet và thể hiện quan điểm riêng của người viết.


Leave a Reply